Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2016

Podpisana umowa na 2014-2020
2016-05-18
LGD KOLD otrzyma na kolejny okres programowania 2014-2020 prawie 12 mln złotych środków unijnych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, funkcjonowanie i animowanie oraz projekty współpracy.
10 lat KOLD
2016-05-18
Jubileusz 10-lecia LGD KOLD był okazją do spotkania członków, sympatyków i gości w poniedziałkowy wieczór 16 maja w Restauracji Halszka w Kuślinie. Przybyłych powitał prezes Damian Łęszczak, z kolei prezentację działalności 10 –...
Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku
2016-05-17
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na szkolenie pt „Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"”
Środa z funduszami unijnymi
2016-05-17
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na spotkanie pt. „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych na edukację”.
Wyniki oceny Działaj Lokalnie
2016-05-10
Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 09.05.2016 oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Dokonano oceny 16 wniosków złożonych na kwotę 64240,40 przy limicie 297...
Przegląd Orkiestr Obszaru KOLD
2016-05-09
Przez dwa dni 7-8 maja na opalenickim rynku można było słuchać i oglądać orkiestry, które prezentowały się zarówno w marszu jak i w koncertach na scenie. Promieniste wejście na rynek w II dniu zakończyło się odegraniem wspólnym 100 ...
Festiwal Orkiestr i Teatrów
2016-05-05
Lokalna Grupa Działania KOLD , burmistrz Opalenicy oraz Centrum Kultury w Opalenicy zapraszają na Festiwal Orkiestr i Teatrów
Wizyta studyjna
2016-05-04
Darłowskie Centrum Wolontariatu było celem naszej wizyty studyjnej w ramach programu Działaj Lokalnie. W dniach 1-2 maja spotkaliśmy się z prezesem
XII Konkursu o Pióro Wójta Gminy Kuślin
2016-04-28
„ Listy do Emilii Sczanieckiej ” Konkurs literacki Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Emilii Sczanieckiej (20.V. 1804 – 11.V. 1896),
Pierwsze Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów w programie Erasmus +
2016-04-27
Pierwsze Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów w programie Erasmus + miało miejsce w dniach 22-25.04.2016r. w Antanavas na Litwie.