Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2016

Współpraca międzynarodowa
2016-11-24
Spotkanie gospodarcze powiatów Poczdam Mittelmark i Nowego Tomyśla w dniu 23 listopada było okazją do przygotowania umowy do wniosku na międzynarodowy projekt współpracy. Przed konferencją gospodarczą w biurze Lokalnej Grupy Działania KO...
Szykuje się kolejny projekt współpracy
2016-11-24
Tym razem międzyregionalny- sąsiedzki projekt współpracy LGD KOLD, LGD Ziemia Grodziska i LGD Źródło. Planowane są m.in. wspólny rajd rowerowy, konkurs kulinarny i festyn gier z konkursami.
Przygotowania międzyregionalnego projektu współpracy
2016-11-21
W siedzibie LGD Brama Lubuska w Świebodzinie odbyły się szczegółowe ustalenia przed przygotowaniem umowy o współpracy międzyregionalnego projektu współpracy "Polskie trasy.pl" ,
Zapraszamy na szkolenie!!!
2016-11-17
Zapraszamy na szkolenie z grantów
Spotkali się starostowie, burmistrzowie, wójtowie
2016-11-17
W Sali restauracyjnej Chmiel&Wiklina w Nowym Tomyślu spotkali się włodarze powiatów i gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD z Zarządem LGD.
11 listopada
2016-11-17
Lokalna Grupa Działania KOLD wzięła udział w uroczystościach Święta Niepodległości w Lwówku. Wiązankę pod Pomnikiem Wdzięczności złożyli Ireneusz Witkowski, Stanisław Żyłka i Zdzisław Radecki
Podsumowano rok Emilii Sczanieckiej w KOLD
2016-11-08
W pałacu Sczanieckich w Wąsowie, gdzie przebywała także Emilia, podsumowano działania w ciągu całego roku na obszarze LGD KOLD związanego z Emilią Sczaniecką, którego dokonał koordynator działań Ireneusz Witkowski.
Jansowo - Ośrodek Szkoleniowo Rekreacyjny – super
2016-11-07
Zgłoszony przez Lokalną Grupę Działania KOLD do konkursu na najlepszy obiekt turystyczny Wielkopolski w kategorii ośrodków terapeutyczno- edukacyjnych zajął II miejsce za rok 2016.
Rada dokonała oceny wniosków
2016-10-28
Rada dokonała oceny wniosków w ramach Leadera. Wyniki wraz z protokołem znajdują się w zakładce : Wyniki naboru 1/2016
Spotkanie projektowe Erasmusa
2016-10-17
LGD KOLD był gospodarzem kolejnego spotkania projektowego e ramach Erasmusa+ . W dniach 14-17 października przebywali u nas przedstawiciele z organizacji partnerskich w Francji, Niemiec, Słowacji i Litwy.