Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2016

Święto Dracha
2016-10-17
Rozpoczęliśmy promowanie dawnych gier zabaw podwórkowych. Na Święto Dracha ( Latawca) w sobotę 15 października w Opalenicy przybyło wiele osób i organizacji w tym sołectwa, strażaków szkoły oraz gości zagranicznych z Słowacji, Niem...
Posiedzenie Zarządu KOLD
2016-10-17
Zarząd KOLD obradował 12 października w biurze Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się z wynikami naboru wniosków i ich oceną formalną. W związku z małym zainteresowaniem wnioskami na rozwój przedsiębiorstw do 25 tys zł związanych z wy...
Życzenia
2016-10-17
13 października prezes Damian Łęszczak i wiceprezes Ireneusz Witkowski złożyli osobiście życzenia:
Wyniki weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
2016-10-12
Wyniki weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
Zapraszaliśmy na Święto Dracha
2016-10-12
Dzisiaj w samo południe na Starym Rynku w Poznaniu zapraszaliśmy na Święto Drach ( Latawca) i gry zapomniane, które odbędą się w Opalenicy w sobotę 15 października. Zapraszała dawna szkoła - był i dyrektor szkoły, woźny, sprzątaczk...
Odsłonięcie tablicy w Michorzewku
2016-10-10
Wieś Michorzewko uczciła również Emilię Sczaniecką, która w tej miejscowości założyła szkołę. W niedzielne popołudnie 9 października, tablicę ufundowana przez LGD KOLD odsłonili wiceprezes KOLD Ireneusz Witkowski, wójt gminy Ku...
Oficjalne zakończenie Roku Sczanieckiej
2016-10-10
Odsłonięcie tablic upamiętniających Emilię Sczaniecką, odsłonięcie obelisku w Pakosławiu z udziałem władz samorządowych, Zarządu KOLD, orkiestry, pocztów sztandarowych w sobotnie południe było zwieńczeniem Roku Sczanieckiej.
Zapraszamy na Rajd Rowerowy
2016-10-07
Zapraszamy na rajd rowerowy z okazji 120 – lecia Szkoły Podstawowej w Kopankach
Wpłynęły wnioski
2016-10-04
Zakończył się I nabór wniosków w programie PROW 2014-2020 w ramach Leadera. 1. Na podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 19 wniosków na kwotę :
Zapraszamy na Święto Dracha
2016-10-04
Zapraszamy na Święto Dracha ( latawca) . Startujemy już 15 października w Opalenicy