Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2016

Bajka łączy pokolenia
2016-09-25
W środę 21 września 2016 r. Seniorzy po raz ostatni wyjechali z przedstawieniem pt. „Zaczarowane krzesiwo” - wg scenariusza i w reżyserii p. Krystyny Drozdowskiej-Szychowiak zainspirowanej bajką „Krzesiwo” H.Ch. Andersena - do Szko...
Wspólne zainteresowania integrują pokolenia
2016-09-25
Stowarzyszenie Kulturalno –Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie podsumowało projekt „Wspólne zainteresowania integrują pokolenia” ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności ...
Przyjęto pierwsze wnioski
2016-09-21
20 września był pierwszym dniem nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020- Leader. W pierwszym dniu przyjmowania wniosków wpłynęło ich 6 od przedsiębiorców.
IX Rajd Rowerowy LGD KOLD
2016-09-19
Szlakami Emilii Sczanieckiej z całego obszaru KOLD przemierzało rowerami ponad 330 osób ( w tym grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej) na metę usytuowaną na terenie Ośrodka OHP w Chraplewie gm. Kuślin
Podsumowaliśmy I rok Erasmusa+
2016-09-19
Na spotkaniu roboczym 14-16 września w Lokalnej Grupie Działania SPIS na Słowacji, spotkali się partnerzy projektu Erasmus+, realizowanego przez 2 lata, którego głównym koordynatorem jest LGD KOLD z Polski. Na spotkaniu podsumowano realizac...
Wspólne spotkanie
2016-09-13
Spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru KOLD tym razem w Barze Słoneczko w Starym Folwarku w gm. Miedzichowo miało miejsce 13 września.
Wyjazd studyjny KOLD
2016-09-13
Coroczny wyjazd studyjny członków LGD KOLD tym razem skierowany był na Kaszuby. W dniach 9-10 września grupa 30 osób wyjechała w rejon Kaszub, aby poznać infrastrukturę powstałą w okresie poprzedniego okresu programowania.
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie
2016-09-09
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zaprasza osoby dorosłe i młodzież na PODSUMOWANIE PROJEKTU „Wspólne zainteresowania integrują pokolenia”
Spotkanie informacyjne - przedsiębiorcy
2016-09-09
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku był miejscem spotkania informacyjnego w czwartek 8 września w II
Obradował Zarząd
2016-09-06
Spotkanie Zarządu 6 września w biurze KOLD dotyczyło informacji o ogłoszeniu naboru wniosków z PROW – Leader.