Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2017

Promujemy ruch na świeżym powietrzu
2017-05-18
W 2017 roku Lokalna Grupa Działania KOLD włączyła się w promowanie ruchu na świeżym powietrzu.
Wyniki zgodności z PROW
2017-05-16
Wyniki zgodności z PROW 2014-2020
Wyniki oceny Działaj Lokalnie
2017-05-16
Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 15.05.2017r
Przyjęliśmy wnioski
2017-05-09
Kolejne nabory wniosków w programie PROW 2014-2020 – Leader zostały zakończone 8 maja.
Zakończono przyjmowanie wniosków
2017-05-04
Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na dotacje w programie Działaj Lokalnie – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Z posiedzenia Zarządu
2017-04-26
Na kolejnym posiedzeniu Zarządu 26 kwietnia przyjęty został program szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura w czerwcu.
Już po festynie
2017-04-24
Mimo nieciekawej pogody, zarówno młodsi jak i starsi korzystali z propozycji zmierzenia swoich sił w dawnych grach zapomnianych na festynie w Trzciance w gm. Kuślin w niedzielne popołudnie 23 kwietnia
Biuro nieczynne
2017-04-20
W dniu 21 kwietnia w związku z wyjazdem pracowników LGD KOLD na szkolenie
Spotkanie przed wyjazdem młodzieży do Niemiec
2017-04-20
Grupa młodzieży przygotowująca się do spotkania z młodzieżą niemiecką w ramach projektu współpracy z LAG Flaeming-Havel spotkała się z opiekunami wyjazdu w celach organizacyjnych w środę 19 kwietnia w sali MGOK w Lwówku.
Oczekujemy na wnioski!
2017-04-14
Zostało jeszcze 18 dni do końca terminu składania wniosków.