Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2017

Festyn gier zapomnianych
2017-04-13
LGD KOLD wraz z wójtem gminy Kuślin i Radiem Merkury zaprasza na Festyn.....
Życzenia świateczne
2017-04-11
Życzenia wielkanocne
Spotkanie z samorządowcami
2017-04-11
Drugie w tym roku spotkanie szefów samorządów gmin obszaru KOLD miało miejsce 10 kwietnia w sali wiejskiej w Orliczku w gm. Pniewy
Ogłoszenia naboru wniosków PROW 2014-2020
2017-04-06
Zapraszamy do składania wniosków
Nabór wniosków - Działaj Lokalnie
2017-03-31
Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie.
Walne Zebranie
2017-03-28
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KOLD podsumowało swoją działalność w roku 2016 na Walnym Zebraniu w Sali wiejskiej w Sękowie w gm. Nowy Tomyśl w dniu 27 marca.
Portal ogłoszeń ARiMR
2017-03-21
Uprzejmie informujemy, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów,
Działaj Lokalnie
2017-03-21
Otwierając szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie, koordynator programu Paulina Młyńczak podkreśliła rolę organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym
Wyniki naborów Grantowych
2017-03-15
Wyniki naborów grantowych - otwórz
Zapraszamy do programu Działaj Lokalnie
2017-03-10
Masz pomysł, chcesz go zrealizować w swojej społeczności lokalnej? Nie masz na to środków finansowych? Zapraszamy do programu " Działaj Lokalnie"