Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2018

Życzenia Bożonarodzeniowe
2018-12-20
         
Zarząd obradował
2018-12-20
19 grudnia Zarząd LGD KOLD opracowywał założenia planu na rok 2019. Planowane są nabory wniosków w kwietniu dla organizacji pozarządowych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie oraz małe dotacja tzw. 50 –tki dla przedsiębiorców ( rozwój)
Wyniki konkursu
2018-12-19
Informujemy, że po zakończeniu konkursu i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na wybór pracownika na stanowisko "inspektor ds. współpracy" wybrana została Pani Danuta Grześkowiak Kniat, która spełniła wszystkie warunki ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru PROW
2018-12-18
1. Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD - otwórz 2. Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną lub turystyczną - otwórz 3. Promujemy obszar KOLD i jego lokalne dziedzictwo -&n...
Drodzy Przyjaciele ze STRASBOURGA
2018-12-17
      Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi Bartosza Niedzielskiego, który zmarł po postrzeleniu w zamachu terrorystycznym w Strasbourgu. Poznaliśmy Go podczas pobytu w Lwówku...
Haftują sztandar
2018-12-11
Powstańczy sztandar dalej haftowany jest przez szkoły i organizacje obszaru LGD KOLD. Zawitał także na uroczystość wręczania doboszów powstańczych do Poznania
Spotkanie szefów powiatów i gmin w LGD KOLD
2018-12-06
Pierwsze, po wyborach samorządowych, spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru LGD KOLD
Ogłoszenie
2018-11-30
Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD ogłasza nabór na stanowisko wolne stanowisko inspektor ds. współpracy
Haftowanie bławatu chorągwi
2018-11-22
Podczas uroczystości odsłonięcia „Muralu – betonowej książki” przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie został przekazany bławat chorągwi z Białym Orłem do haftowania. Bławat chorągwi przekazała na ...
Obradował Zarząd
2018-11-22
Zarząd LGD KOLD na kolejnym spotkaniu przyjął informację o włączeniu się KOLD w obchody 100 rocznicy Powstania Wlkp w tym haftowanie sztandaru powstańczego przez szkoły i organizacje związane z Powstaniem Wlkp.