Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10 lecie LGD Długosz Królewski

dodano: 2019-02-19 07:10

Spotkanie z okazji 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Długosz Królewski miało
miejsce 15 lutego w Brzezinach k. Kalisza. Życzenia w imieniu LGD KOLD przekazali
 Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos.