Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
2018-07-23
Festyn w stylu Country
2018-07-22
Warsztaty dla dzieci i młodzieży pn "Aktywnie i bezpiecznie nad wodą"
2018-07-18
W Łazienkach Miejskich w Pniewach trwają warsztaty dla dzieci i młodzieży pn "Aktywnie i bezpiecznie nad wodą".
Rajd rowerowy
2018-07-10
Pomimo prac żniwnych oraz zbioru owoców w sadach w rajdzie wzięło udział kilkanaście osób.
Warsztaty pierwszej pomocy
2018-07-09
Rozpoczęła się realizacja projektu „Sport dla wszystkich, relaks dla każdego” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko w ramach programu Działaj Lokalnie. W niedzielę w Sali wiejskiej ratownik medyczny Paulina Królak
„Rodzina razem – nie tylko w sieci”
2018-07-09
To nowy projekt Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” adresowany do rodzin z terenu gminy Pniewy, którego realizację rozpoczęto w piątek 29 czerwca 2018r. W ramach projektu odbędzie się pięć różnych tematycznie spotkań będących...
Śladami naszych przodków
2018-07-06
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Śladami naszych przodków” ze środków programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwo...
Rajd rowerowy
2018-07-06
Zapraszamy na Rajd Rowerowy do Lipki Wielkiej
Zapraszamy na ciekawe wydarzenie
2018-07-06
Zapraszamy na ciekawe wydarzenie - Sport dla wszystkich
Nowy projekt współpracy.
2018-07-03
Lokalne Grupy Działania z Niemiec, Czech, Słowacji i KOLD z Polski, po półrocznych negocjacjach, podpisały list intencyjny w
Wyniki naboru PROW 2014-2020
2018-06-27
Nabór 1/2018 - wyniki 1 – Lista operacji wybranych do dofinansowania  - podejmowanie działalności gospodarczej 2 - Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie dostępnych środkó...
Obradował Zarząd
2018-06-27
W biurze KOLD 27 czerwca spotkał się Zarząd LGD KOLD. Dokonano analizy naboru wniosków. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków,
Sport dla wszystkich, relaks dla każdego
2018-06-27
Bieg przełajowym w ramach projektu „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”
2018-06-21
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zaprasza osoby dorosłe i młodzież z terenu Gminy Opalenica do udziału w powstańczym biegu przełajowym w ramach projektu „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” który o...
Nasi najlepsi na Farbenfest
2018-06-18
Grupa artystów amatorów w obszaru LGD KOLD przebywała w dniach 16-17 czerwca w niemieckim Klein Glin w powiecie Poczdam/ Mittelmark na święcie farby.
Zakończenie projektu
2018-06-18
Konferencją " czy znasz swój region?" w sali kinowej w Buku w sobotę 16 czerwca zakończony został projekt współpracy sąsiedni realizowany przez Lokalne Grupy Działania KOLD, Ziemia Grodziska i Źródło.