Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie
2018-02-21
Informujemy o szkoleniu organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu pt."Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Fundusz...
Konkurs kulinarny projektu współpracy
2018-02-19
Realizacja międzyregionalnego projektu współpracy LGD KOLD, LGD Ziemia Grodziska i LGD Źródło rozpoczęła się od konkursu kulinarnego przeprowadzonego 17 lutego w Sali wiejskiej w Kamieńcu ( Ziemia Grodziska).
Przygotowujemy projekt współpracy
2018-02-16
W połowie drogi, w Karpaczu 15 lutego wyznaczyli sobie spotkanie przyszli partnerzy Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania SPIS ze Słowacji
U LGD Duch Gór w Karpaczu
2018-02-16
Podczas pobytu w Karpaczu wiceprezes Wielkopolskiej Sieci LGD Ireneusz Witkowski rozmawiał z prezeską Dolnośląskiej Sieci LGD Dorotą Goetz o planowanym spotkaniu Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski z Dolnośląską Siecią w ramach proj...
Zapraszamy na szkolenie
2018-02-13
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza na szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach programu Leader PROW 2014-2020.
Spotkanie samorządowców
2018-02-09
Kolejne spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD miało miejsce rano 8 lutego w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Napierały w Lipce Wielkiej gm. Lwówek.
Wyniki naborów - granty
2018-01-28
Wyniki naborów grantowych
Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura
2018-01-26
Planowane szkolenie Rady, zarządu oraz pracowników Biura miało miejsce w dniu 24 stycznia na terenie LGD KOLD i obejmowało między innymi monitoring realizacji operacji.
Spotkanie ewaluacyjne
2018-01-26
Po zebraniu ankiet monitorujących 22 stycznia spotkały się grupy różnych sektorów aby na spotkaniu ewaluacyjnym dyskutować nad dotychczasowymi działaniami i efektami realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura
2018-01-26
Planowane szkolenie Rady, zarządu oraz pracowników Biura miało miejsce w dniu 12 stycznia na terenie LGD KOLD
Konkurs „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne”
2018-01-18
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania Źródło zapraszają do udziału w konkursie pt.: „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” na potrawę regionalną przygotowaną z ziemniaków.
Nagroda odebrana
2018-01-15
12 stycznia w Warszawie podczas Dni Otwartych programu Erasmus+, przedstawiciel LGD KOLD Piotr Kłos odebrał nagrodę
Spotkanie Zarządu LGD
2018-01-12
U progu 2018r w czwartek 11 stycznia, Zarząd LGD KOLD spotkał się, aby podjąć kolejne decyzje. Zapoznał się z planowanym konkursem kulinarnym
ABC Funduszy Europejskich
2017-12-29
Punkt Informacji Europejskiej zaprasza na spotkanie pt."ABC Funduszy Europejskich" Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2018 r. w godz. 10.00-12.00 w Nowym Tomyślu.
Złożono wnioski grantowe
2017-12-20
Lista złożonych wniosków w grantach:
Projekt współpracy
2017-12-19
Spotkanie w LGD Źródło w Buku 19 grudnia uszczegółowiło realizacje pierwszego zadania.