Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Rajd z Konina
2018-06-18
Jako Lokalna Grupa Działania KOLD i sołtys Konina powitaliśmy dzisiaj wieczorem grupę cyklistów CIKLO z Konina ( tego dużego) nad jeziorem w Koninie k. Lwówka,
Zmiana formularza umowy
2018-06-14
Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prz...
Zmiany klauzul RODO we wnioskach
2018-06-14
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zamieszczany pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 7 czerwca
Rajd rowerowy
2018-06-11
W sobotę 9 czerwca do Michorzewka zjechali się rowerami mieszkańcy LGD Ziemia Grodziska, LGD Żródło i LGD KOLD realizujący projekt współpracy „Czy znasz swego sąsiada” . Na trasie rajdu rowerowego uczestnicy wykonywali zdjęcia ciek...
Warsztaty foto
2018-06-11
Przez 3 dni od 8-10 czerwca w pałacu Ośrodka Szkolno- Wychowawczego OHP w Chraplewie 15- osobowe grupy młodych Polaków i Niemców, wspólnie realizowały projekt współpracy,
Zmiana formularza umowy
2018-06-08
W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społec...
Dokonano weryfikacji wniosków
2018-06-04
Lista złożonych wniosków w zakresie zgodności z PROW 2014-2020
Uwaga – zmiana formularza wniosku
2018-06-04
Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 50/2018 z dnia 29 maja 2018 zmienione zostało zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodar...
To już nastąpiło.
2018-05-30
To już nastąpiło. W Restauracji Pniewskich Łazienek 29 maja nastąpiło podpisanie umów Ośrodka Działaj Lokalnie LGD z grantobiorcami w obecności burmistrzów o wójtów gmin, z których beneficjenci otrzymali dotacje.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
2018-05-28
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...
Rajd Harcerski Powstańczy
2018-05-28
Zuchowy i Harcerski Rajd Powstańczy na trasie Lwówek – Nowy Tomyśl dobiegł końca.
Zlot motocyklowy.
2018-05-28
Kolejny zlot motocyklowy z udziałem LGD KOLD odbył się w miniony weekend
Wyniki naboru w programie Działaj Lokalnie
2018-05-23
Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 22.05.2018r podsumowania oceny i wyboru wniosków do dofinansowania
Uwaga - osoby składające wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej.
2018-05-22
W załączeniu interpretacja ARiMR dotycząca dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobom fizyczną
Wpłynęły wnioski w konkursie Leadera
2018-05-22
Wpłynęły wnioski w konkursie Leadera Lokalna Grupa Działania KOLD przyjęła wnioski: - podejmowanie działalności gospodarczej - 19 wniosków na kwotę 1 900 000,00 zł......
Turniej gier zapomnianych
2018-05-21
W ramach projektu współpracy sąsiednich LGD-ów : Źródło, Ziemia Grodziska i KOLD, 19 maja w Dopiewie kolejne spotkanie przebiegło pod hasłem wielkopolskich gier zapomnianych ( podwórkowych),