Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zlot motocyklowy.
2018-05-28
Kolejny zlot motocyklowy z udziałem LGD KOLD odbył się w miniony weekend
Wyniki naboru w programie Działaj Lokalnie
2018-05-23
Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 22.05.2018r podsumowania oceny i wyboru wniosków do dofinansowania
Uwaga - osoby składające wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej.
2018-05-22
W załączeniu interpretacja ARiMR dotycząca dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobom fizyczną
Wpłynęły wnioski w konkursie Leadera
2018-05-22
Wpłynęły wnioski w konkursie Leadera Lokalna Grupa Działania KOLD przyjęła wnioski: - podejmowanie działalności gospodarczej - 19 wniosków na kwotę 1 900 000,00 zł......
Turniej gier zapomnianych
2018-05-21
W ramach projektu współpracy sąsiednich LGD-ów : Źródło, Ziemia Grodziska i KOLD, 19 maja w Dopiewie kolejne spotkanie przebiegło pod hasłem wielkopolskich gier zapomnianych ( podwórkowych),
Światowa tyczka w Dusznikach na terenie KOLD
2018-05-21
18 maja w Dusznikach gościli najlepsi tyczkarze świata - gospodarzem był wicemistrz świata Piotr Lisek pochodzący z Dusznik, który jest także ambasadorem popularyzacji wielkopolskich gier podwórkowych promowanych przez Lokalną Grupę Dzia...
Aplikacyjny projekt współpracy
2018-05-18
17 maja Lokalna Grupa Działania KOLD w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem Rzepą, podpisała umowę na projekt aplikacyjny tras turystycznych.
Zawody sportowe w Dusznikach
2018-05-14
LGD KOLD zaprasza na bardzo ciekawe zawody w skoku o tyczce.
Święto Kwiatów w Niemczech
2018-05-14
Od rana w niedzielę 13 maja centrum Wiesenburga w Niemczech pachniało kwiatami. Nasze stoisko p. Małgorzaty Długosz z akcesoriami
Sąsiednia współpraca
2018-05-11
10 maja w biurze LGD w Buku spotkali się dyrektorzy biur LGD Źródło, LGD Ziemia Grodziska i LGD KOLD omawiając najbliższe spotkania projektowe wraz z przygotowywanym rozliczeniem projektu
Zapraszamy na paradę motocyklową
2018-05-10
Z okazji 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego Lokalna Grupa Działania zaprasza na paradę motocyklową w sobotę 12 maja.
Wpłynęły wnioski Działaj Lokalnie
2018-05-09
Na ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie wpłynęło 11 wniosków w tym 8 od organizacji pozarządowych i 3 od grup nieformalnych
LGD na sesjach gmin
2018-04-27
Z okazji zbliżającego się końca kadencji samorządów, Lokalna Grupa Działania KOLD na sesjach poszczególnych Rad Gmin obszaru KOLD przedstawia informacje z funkcjonowania w okresie kadencji samorządowej
Rada Ośrodka Działaj Lokalnie w Lwówku
2018-04-27
Przed dokonaniem oceny wniosków składanych w ramach Działaj Lokalnie, 26 kwietnia w biurze KOLD spotkała się szkoleniowo
Planujemy kolejną współpracę
2018-04-23
Na temat planowanego projektu współpracy międzyregionalnego, rozmawiali w biurze KOLD 23 kwietnia prezes LGD Region Kozła Witold Silski i wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski.
KOLD z samorządowcami
2018-04-23
Na spotkaniu z burmistrzami i wójtami obszaru KOLD w poniedziałek 23 kwietnia w Sali wiejskiej w Grudnej gm. Miedzichowo, dyskutowano o przygotowaniach do wdrażania RLKS w nowym okresie programowania, w ramach którego planowane jest realizo...