Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zajęcia taneczne
2020-09-18
W ramach realizacji projektu pn. „Ludowa biesiada z wiklina w tle” w miesiącu wrześniu i październiku w sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach odbywają się zajęcia przygotowujące układ
Zapraszamy na Żniwny Piknik Strzelecki
2020-09-18
Zapraszamy do Pniew na Piknik Strzelecki
Posiedzenie Zarządu
2020-09-15
Spotkanie Zarządu LGD KOLD z pracownikami biura 15 września w Ośrodku Jansowo w Kuślinie. Omówione zostały pracownicze plany kapitałowe.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
2020-09-15
Zapraszamy do uczestnictwa w kursie "Potrafię ! Pomagam ! Ratuję!
Uwaga potencjalni wnioskodawcy
2020-09-15
Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że z uwagi na przedłużające się informację o przeliczniku Euro, nabory wniosków planujemy w październiku 2020r.. Informujemy także, że nastąpiła zmiana rozporządzenia MRiRW dot. wniosków o dof...
Szkolenie pracowników biura
2020-09-14
Informujemy, że w dniu 15.09.2020 biuro KOLD będzie nieczynne w godzinach 8.30 - 11.00 z powodu szkolenia pracowników biura. Przepraszamy
Sprzątamy wieś Konin
2020-09-08
Zapraszamy do kolejnej akcji - Sprzątamy naszą okolicę
Kaszuby - pełne!
2020-09-04
Wyjazd studyjny - Kaszuby
Piknik
2020-09-04
Piknik
Walne Zebranie Sparwozdawczo-Wyborcze
2020-09-04
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za lata 2016-2019 w Ośrodku Jansowo w Kuślinie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia Labiryntu zbudowanego w ramach projektu współpracy z LGD-ami z Niemiec i Słowacji.
Posiedzenie Zarządu
2020-09-02
Zarząd LGD KOLD spotkał się po raz ostatni w tej kadencji.
Zapraszamy na Kaszuby
2020-09-01
Konsultacje
2020-09-01
Nasz region - nasze tradycje
2020-09-01
Zapraszamy na warsztaty taneczne realizowane w ramach projektu " Nasz region - nasze tradycje"
Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje
2020-09-01
Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wzięło udział w imprezie pod tytułem, „Sześć wieków Rynku" w Lwówku.
Wyjazd do Nowego Tomyśla
2020-08-26
We wtorek 25 sierpnia 2020r. w ramach realizacji projektu pn. „Ludowa biesiada z wikliną w tle” Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zorganizowało wyjazd do Nowego Tomyśla nastąpiło to w okresie renowacji największego kosza na świ...