Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

KOLD na Tragach w Kielcach
2019-12-03
W ramach projektu współpracy „Triatlon” w dniach 29.11-01-12.2019 Lokalna Grupa Działania KOLD wspólnie z LGD Region Kozła i LGD W Krainie Lasów i Jezior
KOLD na Weinachtsmark w Raben
2019-12-03
Na tradycyjnym festynie adwentowym w zaprzyjaźniony LAG Flaeming Havel w Niemczech, promujemy KOLD
Obradowal Zarząd KOLD
2019-12-03
Zarząd LGD KOLD w dniu 26 listopada na swoim posiedzeniu: - analizował sytuację finansową Stowarzyszenia do końca czerwca 2020r - zapoznał się z naborami wniosków w ramach grantów i zaakceptował
Spotkanie z LGD7
2019-11-20
Dzisiaj w siedzibie LGD KOLD w Lwówku spotkanie z LGD7. Omawiane były szczegóły przygotowywanego wniosku na międzynarodowy projekt współpracy z LAG Suduva z Litwy.
Szlak Powstańczy odnowiony
2019-11-12
Szlak turystyczny frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w części przebiegającej przez obszar Lokalnej Grupy Działania KOLD, został odnowiony na zakończenie obchodów 100-rocznicy tego wydarzenia. Szlak rozpoczyna się w Pni...
Biesiadne ploty w Urbanowie
2019-11-08
W poniedziałek 4 listopada 2019r. w sali Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Urbanowie gmina Opalenica odbyły się ostatnie „Biesiadne Ploty”. Zebranych gości między innymi: burmistrza Gminy Opalenica Tomasza Szulca, dyrektora Loka...
Warsztaty kolęd i pastorałek
2019-11-08
W sali Dziennego Domu Seniora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach rozpoczęła się warsztaty kolęd i pastorałek. Na warsztatach pod kierunkiem instruktora
Wyniki naboru
2019-11-07
W zakładce "Wyniki naborów PROW - Leader" zamieszczone zostały wyniki naborów wniosków......
Festiwal Kolęd i Pastorałek
2019-11-07
Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Lokalna Grupa Działania KOLD w Lwówku zapraszają na: XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Termin i miejsce: 19 stycznia 2020 r. Lwówek ...
Wybrano wnioski do dofinansowania
2019-11-07
Rada oceniając LGD KOLD po dokonanej ocenie wniosków wg kryteriów, wybrała do dofinansowania że środków unijnych 4 wnioski na rozwój przedsiebiorstw.4 z infrastruktury kulturalnej i 3 z infrastruktury turystycznej. Szczegółowe listy uka...
Stary Młyn wśród laureatów
2019-11-07
We wtorek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Agroturystycznego, którego celem był wybór najlepszych gospodarstw agroturystycznych w 2019 roku w Wielkopolsce. Wśr...
„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.
2019-10-30
Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 Jest to pierwszy ...
Spotkanie z samorządowcami
2019-10-29
Salka w Starostwie Powiatowym w Szamotułach była miejscem kolejnego spotkania LGD KOLD ze starostami, burmistrzami i wójtami obszaru LSR.
„Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”.
2019-10-26
„Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”. Operacja mająca na celu: podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji w branży lokalnego przetwórstwa na obszarach wiejskich wśród 50 uczestników ...
Konkurs "Opowiedz..."
2019-10-25
Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza Lokalny Konkurs "Opowiedz..." dla wszystkich tegorocznych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie".
Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"
2019-10-23
22 października 2019 r w ramach projektu Międzypokoleniowe warsztaty „Kolorowy Świat” w Dziennym Domu Seniora w Pniewach odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego – rośliny w szekle.