Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Przed spotkaniem projektowym
2020-08-24
Dzisiaj spotkali się on- line partnerzy projektu współpracy z LGD KOLD, LAG SPIS ze Słowacji, LAG Flaeming-Havel z Niemiec. Omawiane były szczegóły planowanego we wrześniu spotkania - konkursu kulinarnego na Słowacji. Wszyscy partnerzy wy...
Historię Chraplewa odkrywamy
2020-08-24
W środę 19 sierpnia 2020 roku w Chraplewie odbyło się spotkanie dla mieszkańców pt. „Historię Chraplewa Odkrywamy” z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filant...
Międzypokoleniowe łączenie pasji
2020-08-21
  w Pniewach odbyło się spotkanie „Pod kolorową chustą” realizowane w ramach projektu pn. „Kolorowa akademia juniora i seniora”. Projekt realizowany był w trzech etapach: pierwszy to wyjazd „Koldowy...
Piknik Rycerski w Lipce Wielkiej
2020-08-21
W programie m.in. inscenizacja bitwy pod grunwaldem, wioska średniowieczna, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży pojedynki rycerskie, degustacja staropolskich potraw
Szanujemy nasze zdrowie
2020-08-19
01.08.2020 roku nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji zajęć w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności , na mocy umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania KOLD pod nazwą „Szanujemy nasze zdrowie...
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
2020-08-18
Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD na podstawie § 23 pkt 3 oraz § 24 pkt 6 ust 5) Statutu Stowarzyszenia zwołuje: Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze za okres 2015-2019
Pokaz plecionkarski w Turowie, Koninie i Pniewach
2020-08-13
W dniach 7-12 sierpnia 2020r w Turowie, Koninie i Pniewach, odbyły się spotkania z pokazem wyplatania z wikliny prowadzone przez p. Katarzynę Wachowiak.
Spotkanie z piosenką biesiadną
2020-08-13
We wtorek 11 sierpnia 2020 r. rozpoczął się cykl spotkań z piosenką biesiadną.
14 sierpnia nieczynne.
2020-08-12
14 sierpnia 2020 r biuro KOLD nieczynne
W Rogalowym Muzeum
2020-08-10
W sobotę, 1 sierpnia br. odbył się wyjazd, dla licznej grupy uczestników, do Rogalowego Muzeum Poznania w ramach projektu pt. „Nasz region – nasze tradycje” z Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ...
Na Szlaku Piastowskim
2020-08-09
W sobotę 8 sierpnia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko realizując projekt „Żyjmy w zgodzie z naturą” w ramach programu „Działaj lokalnie” zorganizowało wyjazd studyjny na Szlak Piastowski.
Planujemy nowy projekt
2020-08-07
Podczas pobytu na Litwie został podpisany list intencyjny pomiędzy Lokalną Grupa Działania KOLD a Stowarzyszeniem Tvari ideja z Litwy
Pobyt na Litwie
2020-08-06
Poznajemy kulturę naszych regionów Pod takim tytułem rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy Lokalnej Grupy Działania KOLD, Lokalnej Grupy Działania 7 Kraina Nocy i Dni oraz Lokalnej Grupy Działania Sudova z Litwy.
Spotkanie kulturalno-kulinarne
2020-07-30
Zapraszamy na wyjazdowe spotkanie w ramach projektu współpracy „Poznajemy kulturę naszych regionów”
Konkurs - Stacja METEO
2020-07-24
Wyniki konkursu na projekt zagospodarowania Stacji METEO w szkole w LGD KOLD.
Nasz region – nasze tradycje
2020-07-24
We wtorek, 21 lipca br. odbyło się spotkanie z zespołem „Wiaruchna” z Urbanowa w ramach projektu pt. „Nasz region – nasze tradycje” z Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności real...