Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ankiety monitorujące 2007-2013

dodano: 2012-02-25 09:26

Ankiety monitorujące

1a. Ankieta - małe projekty

1b. Instrukcja - małe projekty

2a. Ankieta - Odnowa wsi

2b. Instrukcja - Odnowa wsi

3. Ankieta przesyłana do LGD KOLD