Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biesiada patriotyczna

dodano: 2018-11-09 09:20

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Śladami naszych przodków” ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku. Kolejne zaplanowane działanie w projekcie polegało na organizacji „Biesiady patriotycznej”, która była jednocześnie podsumowaniem projektu.

Organizatorzy zaprosili chętnych mieszkańców gminy Opalenica do udziału we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych i żołnierskich w dniu 8 listopada 2018 r. pod przewodnictwem Zespołu Ludowego „Wiaruchna” z Urbanowa. Biesiada patriotyczna zgromadziła 50 uczestników, którzy wspólnie zaśpiewali takie pieśni jak: Biała róża, Piechota, Płynie Wisła płynie, Biały Orzeł, Przybyli ułani pod okienko, Gdy szedłem raz od warty i inne. Oprócz tego uczestnicy biesiady mieli możliwość wysłuchania recytacji wierszy i indywidualnego wykonania wybranych pieśni związanych z Urbanowem przez Lidię Wachońską i Irenę Pajchrowską. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy recytowali „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy.

Po wysiłku wokalnym biesiadnicy zostali zaproszeni przez organizatorów na smaczną grochówkę. Każdy uczestnik biesiady otrzymał także flagę powstańczą.

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie bardzo dziękuje Zespołowi „Wiaruchna” za współpracę i okazaną pomoc podczas realizacji zadania z projektu.