Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuro nieczynne

dodano: 2019-04-26 21:29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019r biuro LGD KOLD będzie nieczynne.
 W zamian za to Biuro pracuje w dniu 11 maja 2019r.  
W razie  konieczności prosimy  dzwonić tel.  601819928.
Przepraszamy za niedogodności.