Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dobre praktyki

dodano: 2018-09-06 07:45

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”  realizuje projekt pn. „Seniorzy z pasją” . W ramach tego zadania w okresie od 27-29 sierpnia 2018r.  zorganizowało 3-dniowy wyjazd do partnerskiej  gminy Kościerzyna. Podczas wyjazdu promowano obszar Lokalnej Grupy Działania KOLD Lwówek. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Kościerzyna i organizacjami, które realizują projekty w ramach PROW 2014-2020 w celu wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania projektami oraz podzielenia się dobrymi praktykami z ich realizacji. W wyjeździe uczestniczyli Seniorzy z  Gminy Pniewy oraz członkowie zespołu „Wiaruchna” z Urbanowa, który przy ognisku podczas spotkania integracyjnego z mieszkańcami Gminy Kościerzyna prezentował gwarę poznańską i taniec wielkopolski – Chodzony. Kolejnym wydarzeniem było przedstawienie teatralne, przygotowane podczas warsztatów teatralnych w Dziennym Domu Seniora w Pniewach,  wystawione przed lokalną społecznością. W ramach wyjazdu odbyły się warsztaty rękodzieła kaszubskiego, podczas których uczestnicy zapoznali się z dziedzictwem kultury ludowej regionu kaszubskiego oraz wymieniono doświadczenia w zakresie rękodzieła wielkopolskiego. 

Wyjazd  odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”    współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”