Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Festyn Razem Raźniej

dodano: 2017-06-26 08:40

                      Festyn  Razem Raźniej – zorganizowany przez Grupę Lwówecka Wiara za pośrednictwem Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą zgromadził wielu mieszkańców Lwówka i okolicy w niedzielę 25 czerwca w parku przy ul. Świętojańskiej. Występy zespołu z Wilanowa, dzieci z Przedszkola i mieszkańca Komorowa, konkursy sołectw, 1 z 10, plastyczny, rzuty lotką , wiatrówka itp. oraz liczne stoiska kulinarne zapewniły zaangażowanie wielu osób zarówno ze Stowarzyszenia jak i spoza niego.   Kolejnym etapem projektu będą warsztaty dla dzieci.  Projekt współfinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD za pośrednictwem Ośrodka Działaj Lokalnie.

Wyniki Turnieju - pobierz