Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Festyn – gry zapomniane

dodano: 2017-07-04 08:33

Czwarty już w tym roku festyn z grami zapomnianymi miał miejsce tym razem w Bolewicach w gm. Miedzichowo podczas Dni Bolewic. Na boisku sportowym grali zarówno młodsi i starsi oraz dzieci. Podczas festynu rozegrano mistrzostwa w szteklu, której to gry ambasadorem jest wójt Miedzichowa Stanisław Piechota. Zainteresowanie było duże, a wszyscy którzy „zaliczyli” stoiska z grami otrzymywali od organizatorów Lokalnej Grupy Działania KOLD sznekę z glancem oraz lemonadę. Wszystko działo się w towarzystwie Radia Merkury, które na bieżąco relacjonowało festyn. Nad całością czuwali Piotr Kłos i Michał Lipiecki.