Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gala Działaj Lokalnie

dodano: 2016-12-09 08:14

W sali restauracji Halszka w Kuślinie, podsumowano realizację grantów w ramach konkursu Działaj Lokalnie IX w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadzonego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania KOLD. Beneficjenci grantów przedstawiali zrealizowane zadania w obecności burmistrzów i wójtów gmin obszaru KOLD. Zarząd Stowarzyszenia wręczył podziękowania i upominki realizatorom zadań. Kolejne granty w nowym roku 2017.