Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gala Ośrodka Działaj Lokalnie KOLD

dodano: 2017-12-11 22:06

Podsumowanie projektów realizowanych w 2017 w ramach ODL Lwówek w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności miało miejsce wieczorem 8 grudnia w sali wiejskiej w Bukowcu. Podczas Gali, beneficjenci prezentowali swoje dokonania i otrzymywali specjalne podziękowania za realizację. W spotkaniu brała także udział delegacja miasta Tarnopola z Ukrainy, natomiast oprawę artystyczna zapewnił zespól Ojej z Bukowca. Podziękowania wręczali starosta nowotomyski, burmistrzowie Nowego Tomyśla i Pniew, przedstawiciel wójta Kuślina oraz prezes i wiceprezes LGD KOLD. Galę prowadziły członek Zarządu LGD KOLD Paulina Młyńczak i dyrektor NOK Beata Baran.