Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD na Tragach w Kielcach

dodano: 2019-12-03 13:53

W ramach projektu współpracy „Triatlon” w dniach 29.11-01-12.2019 Lokalna Grupa Działania KOLD wspólnie z LGD Region Kozła i LGD W Krainie Lasów i Jezior, promowała się na stoisku na targach AGROTRAVEL w Kielcach. Oprócz map turystycznych i gadżetów z regionu, zwiedzający targi mogli próbować serów firmy Stamatoscy z Nojewa oraz pierników firmy Kaczmarek z Pniew. Wyjazdem kierowała Danuta Grześkowiak-Kniat. Projekt zostanie zakończony konferencją w grudniu w Boszkowie.