Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD na Weinachtsmark w Raben

dodano: 2019-12-03 13:50

Na tradycyjnym festynie adwentowym w zaprzyjaźnionym LAG Flaeming Havel w Niemczech, promujemy KOLD. Cukiernia Kaczmarek z Pniew z pysznym piernikami i Jerzy Hytry z kowbojskimi piosenkami.