Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD szykuje się do Grantów

dodano: 2016-11-29 08:36

Sala wiejska w Wytomyślu była miejscem spotkania zainteresowanych podmiotów projektami Grantowymi.  28 listopada ponad 60 osób zgromadziło się na szkoleniu zorganizowanym przez LGD KOLD.  O tym kto może aplikować, jakie są zasady i warunki, kryteria wyboru i jak wypełniać wniosek mówili Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, planuje się ogłosić konkurs na początku 2017r. LGD KOLD planuje ogłosić konkurs na kwotę 300 tys zł, w ramach której można wnioskować  do 3o tys zł na projekt.  Informacjom przysłuchiwali się także przedstawiciele jednej z gmin ukraińskich goszczonej przez gminę Nowy Tomyśl.