Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolędowanie w Nowym Tomyślu

dodano: 2020-01-03 10:20

W poniedziałek 30 grudnia 2019r. w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie” pniewscy Seniorzy wystąpili z programem kolędowym pt. „Kolędowy czar” u naszych dobrych znajomych w Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu. Zebranych jako przedstawiciel beneficjenta projektu powitała prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Pani Krystyna Drozdowska-Szychowiak. Program został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić wszystkim zgromadzonym wspólny śpiew kolęd, co też mieliśmy okazję doświadczyć. Za barwne widowisko Seniorzy usłyszeli wiele ciepłych słów od Pani Danuty Michałowicz – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz od Seniorów – gospodarzy tego miejsca. 
Przy kawie i słodkościach nastąpił ciąg dalszy wspólnego kolędowania.  
Za gościnę serdecznie dziękujemy!
Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” jest beneficjentem projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.