Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kondolencje

dodano: 2017-07-03 08:49

Składamy Najszczersze Kondolencje  Rodzinie oraz gminie Miedzichowo z powodu odejścia od nas śp. Ireneusza Skorupy.   - członka LGD KOLD, wielokrotnie uczestniczącego w spotkaniach burmistrzów i wójtów obszaru KOLD. Jego doświadczenie i cenne uwagi, pozwoliły na prawidłową realizację Lokalnej Strategii rozwoju.  Cześć Jego Pamięci!