Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krzyżówka codzienna

dodano: 2020-03-22 21:24

 # Zostań w domu - Kold proponuje Krzyżówki i dla wnuka i dla dziadka
Podczas naszego pobytu w domu zapraszamy do rozwiązywania krzyżówek przeznaczonych zarówno i dla wnuka i dla dziadka. Będą to magiczne kwadraty zarówno 3, 4 jak i pięcioliterowe. Szczegóły oraz codziennie nowe krzyżówki prezentujemy w zakładce " Krzyżówka codzienna"