Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD KOLD na Pikniku

dodano: 2019-05-13 08:09

W Restauracji Stary Młyn w Nojewie gm. Pniewy 11 maja, na Pikniku Country swoje stoisko promocyjne miała Lokalna Grupa Działania KOLD. Na stoisku można było otrzymać materiały promocyjne, ale także brać udział w konkursie związanym z Powstaniem Wlkp , który cieszył się dużym powodzeniem.