Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe łączenie pasji

dodano: 2020-08-21 13:14

 

w Pniewach odbyło się spotkanie „Pod kolorową chustą” realizowane w ramach projektu pn. „Kolorowa akademia juniora i seniora”. Projekt realizowany był
w trzech etapach: pierwszy to wyjazd „Koldowym szlakiem” w poszukiwaniu inspiracji do malowania, drugi  warsztaty malarskie dla seniorów i dzieci oraz trzeci - spotkanie „Pod kolorowa chustą”.

W pierwszej części spotkania uczestnicy podziwiali  obrazy namalowane przez dzieci i seniorów podczas warsztatów, oprawę muzyczną tego wydarzenia  zapewniła Pani Teresa Polanowska.

W drugiej części spotkania Pani Ewa Grzywna zaangażowała do międzypokoleniowej aktywności ruchowej poprzez udział w zabawach, wykorzystując chustę animacyjną.

Spotkanie miało na celu pokazanie jak można rozwijać swoje pasje
i zainteresowania, czerpiąc satysfakcję z powstałych dzieł a także jak aktywnie spędzić wspólnie czas.

Zapraszamy na wystawę obrazów do sali Dziennego Domu Seniora

 - Pniewy, ul. Wolności 1

Spotkanie odbył się w ramach realizacji zadania pn.„Kolorowa akademia juniora i seniora” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.