Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe „Razem bezpieczniej”

dodano: 2018-09-11 09:48

Dnia 5 września 2019 roku przy świetlicy wiejskiej w Turowie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe - Razem Bezpieczniej” organizowane przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania KOLD we Lwówku.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia karate, z uwzględnieniem technik samoobrony oraz kata. Następnie strażacy-ratownicy z Gminy Pniewy przeprowadzili kurs pierwszej pomocy, a całość zakończyła się wspólnym posiłkiem, aby naładować baterie po wysiłku fizycznym. Zajęcia miały charakter międzypokoleniowy. W spotkaniu wzięli udział najmłodsi mieszkańcy wsi Turowo, ich rodzice i lokalni seniorzy. Każdy miał możliwość poćwiczenia technik obrony z trenerem oraz praktycznego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pogoda i humory dopisały, a każdy uczestnik wyszedł ze spotkania czując się bezpieczniej.