Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mural – betonowa książka

dodano: 2018-10-26 07:48

 

 

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie realizuje zadanie  w ramach poddziałania 19.2 w zakresie grantów „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2010 pt. „Mural – betonowa książka”. Dzięki przyznanej pomocy i ostateczne zawarciu umowy o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania KOLD z siedzibą w Lwówku w Urbanowie powstaje Mural – betonowa książka”.

Pomysł budowy muralu pojawił się już dawno, ponieważ dzieje Powstania Wielkopolskiego i losy Powstańców zawsze były w centrum zainteresowania społeczności lokalnej. Realizując zadanie chcemy w niekonwencjonalny sposób docierać z informacją do wszystkich pokoleń o Powstaniu Wielkopolskim. Realizacja zdania poszerzy infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną już istniejącą na obszarze KOLD oraz  zwiększy atrakcyjność, nieopodal przebiegającego, Szlaku Turystycznego Powstania Wielkopolskiego. W związku z realizacją zadania w 2018 roku, mural będzie doskonałą formą uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości przez Polskę.