Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na Szlaku Piastowskim

dodano: 2020-08-09 20:18

W sobotę 8 sierpnia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko realizując projekt „Żyjmy w zgodzie z naturą” w ramach programu „Działaj lokalnie” zorganizowało wyjazd studyjny na Szlak Piastowski. Grupa odwiedziła Ostrów Lednicki z siedzibą pierwszych władców Polski, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, gdzie wśród starych zabudowań wiejskich odnaleziono także budynek gospodarski przeniesiony z Chmielinka. Zakończono wizytę w Parku Miniatur Pałaców i Zamków Wielkopolski w Pobiedziskach. Mimo dużego upału wszyscy zadowoleni wrócili do domów. Projekt dofinansowany z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD.