Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nasi malarze górą w Niemczech

dodano: 2017-07-03 13:43

Dzisiejszej niedzieli 2 lipca w niemieckim Wiesenburgu odbyło się kolejne Święto Kolorów (Farben Fest) z udziałem malarzy artystów - amatorów reprezentujących Lokalną Grupę Działania KOLD pod kierownictwem Ireneusza Witkowskiego. . Tematem w tym roku był kontrast w obrazie. Każdy artysta w czasie 4 godzin malował wybrany motyw z pięknej okolicy parkowej. Potem wszyscy przybyli mieszkańcy oceniali głosując na dany obraz. W efekcie nasi malarze zajęli dwa pierwsze miejsca- zwyciężył Ivan Maliński przed Ryszardem Pozdrowiczem , a w czołówce znaleźli się także Katarzyna Kudełka, Zdzich Połącarz i Irina Malińska.