Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy projekt współpracy.

dodano: 2018-07-03 09:53

Lokalne Grupy Działania z Niemiec, Czech, Słowacji i KOLD z Polski, po półrocznych negocjacjach, podpisały list intencyjny w dniu 29 czerwca w Kyjovie w Czechach o projekcie współpracy planowanym na lata 2019- 2021.