Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ODSŁONIĘCIE MURALU W URBANOWIE

dodano: 2018-11-22 08:07

 

 

 

Na „Muralu – betonowej książce” przedstawiono obecne Aleje Marcinkowskiego (dawniej Aleje Wilhelmowskie) z hotelem „Bazar”; dowódców Powstania Wielkopolskiego: generała brygady Stanisława Taczaka i generała broni Józefa Dowbora – Muśnickiego z powstańcami; uhonorowanie grobów powstańców wielkopolskich pamiątkowym medalem „Powstaniec Wielkopolski” na terenie gminy Opalenica oraz powstańca wielkopolskiego z Urbanowa – Ignacego Finca, który poległ pod Zbąszyniem. Po prezentacji obrazów nastąpiło odsłonięcie muralu przez symboliczne przecięcie wstęgi. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Opalenicy  Tomasz Szulc, członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku pani Paulina Młyńczak, właściciel Zakładu Remontowo – Budowlanego pan Maciej Michalak (wykonawca ogrodzenia) i członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie Radosław Kałek oraz Małgorzata Dudek.

Inwestycja „Mural – betonowa książka” powstała przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie dzięki przyznanym środkom Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowemu „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania KOLD w Lwówku w ramach poddziałania 19.2 w zakresie grantów „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcami muralu był Zakład Remontowo Budowlany Macieja Michalaka z Opalenicy oraz Firma Wypiszwymaluj.com z Olsztyna