Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁASZAMY KONKURS DYPLOM Z MARZEŃ

dodano: 2020-04-24 11:33

Konkurs stypendialny dla organizacji pozarządowych
 
OGŁASZAMY KONKURS DYPLOM Z MARZEŃ
Chcesz wspierać zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości oraz zostać Partnerem w Programie Stypendiów Pomostowych? Zgłoś się do konkursu Dyplom z Marzeń! Zapraszamy do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających lokalnie, które nie brały dotąd udziału w Programie Stypendiów Pomostowych i chciałyby dołączyć do Partnerów jego XIX edycji.
Uczestnicząc w Programie organizacja stwarza swoim podopiecznym niepowtarzalną szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej. Wkład finansowy organizacji wynosi od 5% kosztu stypendium w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (przy dofinansowaniu Fundacji Wspomagania Wsi), do 25% kosztu stypendium dla organizacji miejskich, pozostałą część fundują Partnerzy finansujący program.
W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejnych latach studiów. Na stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce czekają stypendia naukowe na starsze lata studiów, stypendia doktoranckie, a także dofinansowanie na studia zagraniczne oraz oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane Organizacje Lokalne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 maja 2020 roku
Formularz zgłoszenia do konkursu i pełne informacje dostępne są w zakładce: WSPÓŁPRACA  Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI/ Konkurs Dyplom z Marzeń:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/wspolpraca-z-lokalnymi-organizacjami-pozarzadowymi/konkurs-dyplom-z-marzen/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 789 204 896 lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!! 
UWAGA!
Organizacje lokalne – dotychczasowi partnerzy Programu dostaną niebawem drogą mailową zaproszenie do udziału w kolejnej edycji.
PARTNERZY
Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.