Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd KOLD

dodano: 2020-04-24 11:21

Obradował Zarząd KOLD
Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD odbyło się on-line.
1. Zarząd obradował z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zatwierdził listę dofinansowań w projekcie Działaj Lokalnie oraz zmiany w budżecie projektu.
2. Zarząd przyjął informację o zmianie terminu realizacji projektu współpracy polsko-niemiecko- słowackiego oraz planowanego projektu polsko-litewskiego z czerwca na wrzesień-październik uzależniając od sytuacji epidemicznej.
3. Zarząd zapoznał się ze zmianami rozporządzeń dot. Leadera
4. Zdecydowano o:
a) przeprowadzeniu spotkania informacyjnego on-line dla starostów, burmistrzów i wójtów obszaru KOLD a początku maja
b) Przeprowadzeniu szkolenia dla przedsiębiorców on-line (podejmowanie działalności) w II połowie maja i ustalenie po szkoleniu ( w zależności od gotowości wnioskodawców) terminu naboru wniosków
c) zwołaniu jednego w tym roku Walnego Zebrania Członków jako Sprawozdawczo - Wyborczego na początku września ( nowelizacja przepisów dla organizacji pozarządowych zmieniła końcowe terminy sprawozdań)
5. Zarząd analizował także sytuację finansową organizacji