Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena wniosków z grantów

dodano: 2019-12-13 09:51

Rada oceniajaca LGD KOLD na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym wybrała do dofinansowania 13 wniosków granitowych z aktywizacji, infrastruktury i promocji na łączną kwotę 257 018,00 zł . Wykaz wniosków dofinansowanych zostanie zamieszczony 13.12. 2019 na stronie www.kold.pl.