Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia naboru wniosków PROW 2014-2020

dodano: 2018-04-04 12:08

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz 

     wskaźniki - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

     wskaźniki - otwórz 

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna -otwórz

     wskaźniki - otwórz

4. Infrastruktura kulturalna - otwórz

    wskaźniki - otwórz