Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ostatnie międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe „Razem bezpieczniej”

dodano: 2018-11-08 08:57

Dnia 7 listopada 2018 roku na sali gimnastycznej OSiR w Pniewach odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu „Międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe - Razem Bezpieczniej” organizowane przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania KOLD we Lwówku.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia karate, z uwzględnieniem technik samoobrony oraz kata. Tym razem Sensei Zbigniew Malinowski miał wsparcie młodych adeptów, którzy prezentowali swoje umiejętności. Następnie strażacy - ratownicy z OSP Psarskie przeprowadzili kurs pierwszej pomocy, a całość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem. Zajęcia miały charakter międzypokoleniowy. W spotkaniu wzięli udział najmłodsi mieszkańcy miasta Pniewy, ich rodzice i lokalni seniorzy. Każdy miał możliwość poćwiczenia technik obrony z trenerem oraz praktycznego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Cel projektu został wykonany. Osiągnięto dobro wspólne, dzięki wspólnemu spędzeniu czasu w sposób aktywny, a przy okazji edukacyjny. Udało się zawiązać więzi międzypokoleniowe poprzez wspólną pracę, naukę i zabawę.