Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ostatnie spotkanie w kadencji

dodano: 2018-09-21 11:25

Ostatnie spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru LGD KOLD miało miejsce 20 września w Restauracji Lawender w gminie Nowy Tomyśl. Podczas spotkania omawiano problemy z realizacją projektów w Leaderze – długie terminy rozpatrywania wniosków, realizację grantów oraz projektów z PAFW. Zarząd LGD KOLD podziękował także włodarzom gmin i powiatów za współpracę w tej kadencji samorządowej wręczając okolicznościowe KOLD-ki z życzeniami sukcesów w nowych wyborach o dalszej współpracy.