Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Parlamentarzyści w KOLD

dodano: 2019-05-14 10:23

Dzisiejszego ranka 14 maja biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD odwiedzili : poseł Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, poseł RP Krzysztof Paszyk, senator RP Jan Filip Libicki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, burmistrz Lwówka Piotr Długosz, radny powiatu nowotomyskiego Adam Pilc. Goście zapoznali się z działalnością LGD oraz wspominali udział KOLD w wydarzeniach w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i Brukseli.