Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Piknik rodzinny

dodano: 2018-09-11 09:45

W sobotę  01 września 2018r. w mini parku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach odbył się rodzinny piknik sportowy w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina razem – nie tylko w sieci”.  Konkurencje przygotował i przeprowadził p. Maciej  Ponicki angażując dzieci i rodziców do udziału w zadaniach.  Rozgrywki sportowe przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci najmłodszych i dzieci szkolnych, z zachowaniem zasad Fair Play. Wysiłek nagrodzony został upominkami w postaci min. gier, puzzli, smyczy  ze stosownymi logami , a ubytek sił można było zregenerować w czasie wspólnego poczęstunku.   Zabawa to doskonała okazja do pogłębienia więzi rodzinnych poprzez  wspólne wykonywanie zadań.

 Było to już ostatnie spotkanie w ramach realizacji ww. projektu,  dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz  Lokalną Grupę Działania  KOLD we Lwówku, którego beneficjentem było  Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” .