Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planujemy nowy projekt

dodano: 2020-08-07 14:04

 

 

 

Podczas pobytu na Litwie został podpisany list intencyjny pomiędzy Lokalną Grupa Działania KOLD a Stowarzyszeniem Tvari ideja z Litwy o możliwej realizacji przyszłego projektu z funduszy europejskich w ramach „Europa dla obywateli” dla osób mających mniejszy dostęp do technologii informacyjnej, skierowany na ekologię, rozwój turystyki, kultury regionów, do którego zostanie zaproszonych kilka państw unijnych. W imieniu LGD KOLD list podpisał wiceprezes Ireneusz Witkowski, a w imieniu Tvari ideja Reda Kneizaviciene.