Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podrzewie

dodano: 2011-11-04 11:10

Nazwa wsi jest odzwierciedleniem krajobrazu okolicy. Leży przy międzynarodowej trasie łączącej Warszawę z Berlinem. Pierwsza wzmianka o Podrzewiu pochodzi sprzed 700 lat. Mieszkańcy Podrzewia brali udział w Powstaniu Wielkopolskim i Kampanii Wrześniowej, o czym świadczą zachowane pamiątki. Jedną z atrakcji turystycznych wsi jest dwór murowany, który pochodzi z ok. 1930 roku. Typowo niemiecki dwór - jakby willa przeniesiony żywcem z miasta, zupełne przeciwieństwo polskich rezydencji rodzinnych. Na elewacjach detale pseudosecesyjne. Dawniej był własnością rodziny Bonse, a cały majątek zajmował powierzchnie 276 hektarów. Obecnie po gruntownej odbudowie od kilku lat znajduje się w rękach prywatnych. Został przemianowany na hotel. Inną z atrakcji jest dąb bezszypułkowy, który rośnie przy dworku w grupie drzew będących pozostałością parku podworskiego.

Na budynku szkolnym znajduje się tablica pamiątkowa ku czci Kazimierza Baranieckiego byłego jej kierownika, zamordowanego w Katyniu.

Kuźnia z roku 1886 to budynek murowany, połączony z dawnym budynkiem mieszkalnym. Kuźnia używana okresowo. Wewnątrz palenisko, kowadło i zestaw narzędzi kowalskich.

W skład zespołu zabudowań dawnego folwarku wchodzi między innymi obora. Jest to budynek ceglany z 1907, o dachu dwuspadowym krytym dachówką, przerobiony następnie na chlew. Oprócz niego zachował się również budynek byłego magazynu.

Kaplica oraz obelisk poświęcony Janowi Pawłowi II.


Boisko sportowe.


Budynek dawnej poczty.