Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie projektu współpracy.

dodano: 2019-12-09 08:36

W Boszkowie podsumowano projekt współpracy Triatlon turystyczny_ LGD KOLD, LGD Region Kozła i WLGD Kraina lasów i jezior. Udział wzięli przedstawiciele uczestników wszystkich wydarzeń. W części artystycznej z KOLD-u wystąpiła Kapela zza Winkla.