Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2020-01-28 11:10

Zarząd spotkał się na pierwszy w tym roku posiedzeniu. Omówiono realizację projektu z ub. złożonego do KSOW oraz projekt składany w tym roku do KSOW dot. wyjazdu studyjnego dla członków KOLD. Zaplanowano w następnym tygodniu spotkanie ze starostami, burmistrzami i wójtami w związku z koniecznością zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokonano analizy opłacania składek członkowskich oraz przyjęto 1 nowego członka – przedsiębiorcę.