Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promocja KOLD na Weihnachtsmarkt

dodano: 2016-11-28 12:01

Lokalna Grupa Działania KOLD w ramach promocji produktów lokalnych wybrała się do  Niemiec na  Weihnachtsmarkt czyli festyn adwentowy. W dniach 25-27 listopada2016r na terenie Naturparkzentrum w Raben ustawione zostały stoiska KOLD, gdzie prezentowane były świąteczne stroiki, wytwory własnej twórczości, przetwory lokalne. Wystąpił także zespół taneczny z polskim tańcami regionalnymi w warunkach typowo festynowych. Na centralnym placu została ustawiona duża choinka, na której wszyscy przybyli uwieszali wykonane własne ozdoby świąteczne.  Już o zmroku  został zorganizowany przemarsz z pochodniami i lampionami do Zamku Rabenstein jako symbol dawnych tradycji lokalnych. W ostatnim dniu przebywaliśmy także na podobnym festynie w Wirtembergii, mieście Lutra. Podczas całego pobytu organizacyjnie wspierała nas Lokalna Grupa Działania Flaeming-Havel. Ciekawostką jest fakt, że w Niemczech już od pierwszego dnia Adwentu wszystkie ulice i domy dekorowane są świątecznie.