Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promocja w Brukseli

dodano: 2018-03-29 08:53

W dniach 25-28 marca w Europarlamencie w Brukseli w ramach promocji Wielkopolski, na stoisku Lokalnej Grupy Działania KOLD znalazły się tradycyjne produkty wielkanocne, które prezentował Andrzej Skrzypek. Równocześnie odbyła się konferencja na temat dokonań LGD-ów z Wielkopolski z udziałem prezesa Damiana Łęszczaka.