Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed spotkaniem projektowym

dodano: 2020-08-24 13:31

Dzisiaj spotkali się on- line partnerzy projektu współpracy z LGD KOLD, LAG SPIS ze Słowacji, LAG Flaeming-Havel z Niemiec. Omawiane były szczegóły planowanego we wrześniu spotkania - konkursu kulinarnego na Słowacji. Wszyscy partnerzy wyrazili nadzieję, że Covit 19 nie przeszkodzi w realizacji projektu.